سایز 32*22
100 برگ
70 عدد در کارتن

کیسه فریزر چسبی طوفان2