کیسه فریزر طوفان1

سایز 35*25 
100 برگ
200 عدد در کیسه

کیسه فریزر طوفان1