سایز 35*25 
15 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 35*25 طوفان