سایز 35×25 
15 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 35×25 طوفان