سفره پرفراژدار گلدار طوفان

عرض 100cm
متراژ 50 متری
​​​​​​​20 عدد در کارتن

سفره پرفراژدار گلدار طوفان