کیسه فریزر جعبه ای طوفان

سایز 35*25 
100 برگ
50 عدد در کارتن

کیسه فریزر جعبه ای طوفان