سایز 35*25 
100 برگ
70 عدد در کارتن

کیسه فریزر چسبی طوفان1