کیسه فریزر طوفان ویژه

سایز 35*25 
130 برگ
150 عدد در کیسه

کیسه فریزر طوفان ویژه