کیسه فریزر رولی 250 برگی طوفان

سایز 35*25 
250 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه فریزر رولی 250 برگی طوفان