کیسه فریزر طوفان2

سایز 32*22
100 برگ
250 عدد در کیسه

کیسه فریزر طوفان2