کیسه زباله رولی بزرگ طوفان

سایز 90×70
​​​​​​​3رول
30 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زباله رولی بزرگ طوفان