کیسه فریزر رولی 200 برگی طوفان

سایز 35*25 
200 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه فریزر رولی 200 برگی طوفان