کیسه فریزر رولی 120 برگی طوفان

سایز 35*25 
120 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه فریزر رولی 120 برگی طوفان