سایز 30×20 
25 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 30×20 طوفان