سایز 30*20 
25 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 30*20 طوفان