سایز 25×20 
30 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 25×20 طوفان