سایز 25*20 
30 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 25*20 طوفان