سایز 22*18 
40 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 22*18 طوفان