سایز 22×18 
40 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 22×18 طوفان