سایز 18×16
50 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 18×16 طوفان