کیسه زباله رولی جامبو طوفان

سایز 90*70
20 برگ
20 عدد در کارتن

کیسه زباله رولی خانواده طوفان