کیسه زباله رولی بسیار کوچک طوفان

سایز 50*40
​​​​​​​3رول
75 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زباله رولی بسیار کوچک طوفان