کیسه زباله رولی کوچک میلان

سایز 70*50
​​​​​​​3رول
54 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زباله رولی کوچک میلان