کیسه زباله رولی متوسط میلان

سایز 80*55
​​​​​​10 برگ
250 عدد در کیسه

کیسه زباله 10 برگی میلان