کیسه زباله لندنی متوسط طوفان

سایز 80*55
​​​​20 برگ
48 عدد در کارتن

کیسه زباله لندنی متوسط طوفان