کیسه زباله رولی متوسط میلان

سایز 80*55
​​​​​​​3رول
42 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زباله رولی متوسط میلان