کیسه زباله رولی کوچک طوفان

سایز 70×50
​​​​​​​3رول
54 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زباله رولی کوچک طوفان