کیسه زباله رولی متوسط طوفان

سایز 80×55
​​​​​​​3رول
42 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زباله رولی متوسط طوفان