سفره Gold & Silver طوفان

عرض 120cm
متراژ 15 متری
​​​​​​​20 عدد در کارتن

سفره Gold & Silver طوفان