سفره یکبارمصرف طوفان

عرض 100cm
متراژ 15 متری
​​​​​​​15 عدد در کارتن

سفره مدرن طوفان