عرض 100cm
​​​​​​​متراژ 25 متری
20 عدد در کارتن

سفره 5Star طوفان