عرض 120cm
متراژ 10 متری
20 عدد در کارتن

سفره میلان متالیک