عرض 100cm
متراژ 15 متری
​​​​​​​20 عدد در کارتن

سفره 8 رنگ ویژه طوفان