عرض 100cm
متراژ 20 متری
​​​​​​​20 عدد در کارتن

سفره گرند طوفان