عرض 120cm
متراژ 10 متری
20 عدد در کارتن

سفره Elite طوفان (شیشه‌ای)