سایز 16×14
60 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 16×14 طوفان