سایز 16*14
60 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 16*14 طوفان