سایز 13*11
70 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 13*11 طوفان