سایز 13×11
70 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 13×11 طوفان