سایز 40×30
10 برگ
24 عدد در کارتن

کیسه زیپدار 40×30 طوفان